Ένα ακόμα είδος Πηλοβάτη με εξάπλωση και στην Ελλάδα

Εύρος εξάπλωσης των ειδών του γένους Pelobates (Dufresnes et al. 2019)

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά δημοσιεύσεων επιχειρεί να ρίξει φως στην κρυμμένη βιοποικιλότητα με βάση την ανάλυση του μιτοχονδριακού και του πυρηνικού DNA των διαφόρων ειδών. Πολλές από αυτές τις μελέτες καταλήγουν σε προτάσεις διάσπασης των ειδών οι οποίες μπορεί να στηρίζονται και σε μορφολογικά δεδομένα. Η πιο πρόσφατη σχετική δημοσίευση αφορά και ένα ελληνικό είδος, τον Πηλοβάτη (Pelobates syriacus).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται προτείνεται η διάσπαση του είδους σε δύο διαφορετικά παραπατρικά είδη με πολύ περιορισμένη γενετική μίξη. Στην Βαλκανική περιλαμβανομένης και της Ελλάδας εξαπλώνεται το είδος Pelobates balcanicus με δύο διακριτά υποείδη. Το φερώνυμο υποείδος (Pelobates balcanicus balcanicus) έχει ευρεία εξάπλωση ενώ το υποείδος Pelobates balcanicus chloeaea βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Η εξάπλωση του είδους Pelobates syriacus περιορίζεται πλέον στα ανατολικά με περιορισμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη κυρίως νοτιοδυτικά της Μαύρης θάλασσας.

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές προστίθεται ένα ακόμα είδος αμφιβίου στον κατάλογο ειδών της Ελλάδας καθώς το Pelobates syriacus εξαπλώνεται τουλάχιστον στα νησιά Λήμνος, Λέσβος και Κως.