Ο ρόλος των βακτηρίων στη δημιουργία ενός θερμότερου κλίματος και τη δημιουργία κοιτασμάτων σιδήρου!

Φωτ. © Thompson et al., 2019

Μια πιθανή εξήγηση για το παράδοξο του «faint-young-sun», της πρώιμης Γης, που περιέγραψε ο αστρονόμος Carl Sagan, καθώς και στοιχεία για ενίσχυση της θεωρία του ακαδημαϊκού James Walker περί μιας γης πλούσιας σε μεθάνιο που συντέλεσε στη δημιουργία του κλίματος, έρχεται να δώσει μια νέα μελέτη! Το παράδοξο του «faint-young-sun» λοιπόν, περιέγραφε ότι ενώ μέσω του υπολογισμού την θερμότητας που υπήρχε στην πρώιμη Γη, αυτή θα έπρεπε να ήταν πλήρως παγωμένη, εντούτοις, υπήρχαν υγροί ωκεανοί, σενάριο όχι πολύ πιθανό για την ύπαρξη ζωής. Επιπλέον, ο James Walker το 1987, διατύπωσε πρώτος την θεωρία ότι η Γη ήταν πλούσια σε μεθάνιο, γεγονός το οποίο συσχέτισε με τη δημιουργία κοιτασμάτων και την έναρξη της ζωής.

Υπό το πρίσμα αυτό, πρόγονοι των σύγχρονων βακτηριδίων, τα οποία βρέθηκαν σε μια λίμνη πλούσια σε σίδηρο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη ζεστή ατμόσφαιρα της ελάχιστα φωτιζόμενης Γης και τη διαμόρφωση των μεγαλύτερων παγκοσμίως κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Τα βακτήρια αυτά, με τις ιδιαίτερες φυσικοχημικές τους ιδιότητες μπορούν, σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου, να μετατρέπουν την ενέργεια από το ηλιακό φως σε μέταλλα σιδήρου και κυτταρική βιομάζα. Η βιομάζα προκαλεί με τη σειρά της την παραγωγή μεθανίου από άλλα μικρόβια.

Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα βακτήρια διαθέτουν επιφάνειες οι οποίες τους επιτρέπουν να αποβάλλουν σίδηρο. Τα βακτήρια αυτά λοιπόν, μπορούν να εξάγουν τον σίδηρο στον πυθμένα, συντελώντας στη δημιουργία των κοιτασμάτων του! Έχοντας απελευθερωθεί πλέον από τον σίδηρο, τα βακτήρια τρέφονται με άλλους μικροοργανισμούς οι οποίοι παράγουν μεθάνιο. Αυτό το μεθάνιο πιθανώς, κράτησε την πρώιμη ατμόσφαιρα της Γης ζεστή, παρόλο που ο ήλιος ήταν πολύ λιγότερο φωτεινός σε σχέση με σήμερα!

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά στην προσπάθεια απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, αλλά και για τη δυνατότητα να επηρεάσουν στις μέρες μας, το κλίμα μέσω των αλληλεπιδράσεων βακτηρίων-ορυκτών!

Απόδοση: Κωνσταντίνα Κόλια