Σκοτώνουμε τα πουλιά στις πόλεις;

Ένας αρσενικός Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla που φωλιάζει στο πεύκο έξω από το σπίτι μου.

Φωτ. © Maria Dimaki

Στην προεκλογική αυτή περίοδο που διανύουμε διακρίνω μια έντονη δραστηριότητα στους δήμους. Αυτή η δραστηριότητα εκφράζεται και με το κλάδεμα των δένδρων. Δυστυχώς δεν σκέφτηκε κανείς πως το κλάδεμα έχει επιπτώσεις στους πληθυσμούς των πουλιών (κυρίως Στρουθιομόρφων-μικροπουλιών) όταν πραγματοποιείται «εκτός εποχής». Και φυσικά αναφέρομαι στους μήνες Απρίλιο και Μάιο, εποχή κατά την οποία αναπαράγονται τα περισσότερα είδη πτηνών.

Εάν το κλάδεμα γίνει πριν ή μετά, το πρόβλημα μετριάζεται διότι οι φωλιές δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή τα μικρά έχουν πετάξει και οι φωλιές είναι άδειες. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η κοπή των κλαδιών που έχουν πάνω φωλιές, ακόμα και αν αυτές δεν χρησιμοποιούντα τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξανά από τα πουλιά αργότερα. Δυστυχώς επειδή τα περισσότερα είδη που αναπαράγονται στις πόλεις είναι μικρά (Μαυροσκούφηδες Sylvia atricapilla, Σταχομυγοχαφτες Muscicapa striata αλλά και Κοτσύφια Turdus merula) οι φωλιές τους, δυστυχώς δεν εντοπίζονται, ακόμα και αν δεν υπάρχει η πρόθεση να καταστραφούν. Ας ελπίσουμε πως κάποτε θα αλλάξουμε νοοτροπία και οι δήμοι θα συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες με σκοπό να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αν υπάρχει καλή διάθεση λύσεις βρίσκονται.

Όσον αφορά στον τρόπο κλαδέματος στην πόλη διαβάστε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του Σταμάτη Σεκλιζιώτη: Η «καρατόμηση» των δένδρων στην πόλη, ζημιώνει αντί να ωφελεί!

Μαρία Δημάκη