Στρουθιόμορφα (μικροπούλια)

PASSERIFORMES

Οικογένεια: Alaudidae

Chersophilus duponti
Χερσόφιλος

Melanocorypha calandra
Γαλιάντρα

Melanocorypha bimaculata
Στεπογαλιάντρα

Melanocorypha leucoptera
Λευκόφτερη Γαλιάντρα

Melanocorypha yeltoniensis
Μαυρογαλιάντρα

Calandrella brachydactyla
Μικρογαλιάντρα

Calandrella rufescens
Μικρογαλιάντρα της Ερήμου

Galerida cristata
Κατσουλιέρης

Lullula arborea
Δεντροσταρήθρα

Alauda arvensis
Σιταρήθρα

Eremophila alpestris
Χιονάδα

Οικογένεια: Hirundinidae

Riparia riparia
Οχθοχελίδονο

Ptyonoprogne rupestris
Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica
Σταυλοχελίδονο

Cercopis daurica
Μιλτοχελίδονο

Delichon urbicum
Λευκοχελίδονο

Οικογένεια: Motacillidae

Anthus richardi
Διπλοκελάδα

Anthus campestris
Ωχροκελάδα

Anthus trivialis
Δεντροκελάδα

Anthus pratensis
Λιβαδοκελάδα

Anthus cervinus
Κοκκινοκελάδα

Anthus spinoletta
Νεροκελάδα

Anthus petrosus
Θαλασσοκελάδα

Motacilla flava
Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla citreola
Κιτροσουσουράδα

Motacilla cinerea
Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba
Λευκοσουσουράδα

Οικογένεια: Bombycillidae

Bombycilla garrulus
Βομβυκίλα

Οικογένεια: Cinclidae

Cinclus cinclus
Νεροκότσυφας

Οικογένεια: Troglodytidae

Troglodytes troglodytes
Τρυποφράχτης

Οικογένεια: Prunellidae

Prunella modularis
Θαμνοψάλτης

Prunella collaris
Χιονοψάλτης

Οικογένεια: Turdidae

Cercotrichas galactotes
Κουφαηδόνι

Erithacus rubecula
Κοκκινολαίμης

Luscinia luscinia
Τσιχλαηδόνι

Luscinia megarhynchos
Αηδόνι

Luscinia svecica
Γαλαζολαίμης

Irania gutturalis
Λευκόλαιμο Αηδόνι

Phoenicurus ochruros
Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus
Φοινίκουρος

Phoenicurus moussieri
Φοινίκουρος του Άτλαντα

Saxicola rubetra
Καστανολαίμης

Saxicola rubicola
Μαυρολαίμης

Saxicola maurus
Ανατολικός Μαυρολαίμης

Oenanthe isabellina
Αμμοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe
Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe pleschanka
Παρδαλοπετρόκλης

Oenanthe hispanica
Ασπροκωλίνα

Oenanthe deserti
Ερημοπετρόκλης

Oenanthe finschii
Βουνοπετρόκλης

Oenanthe leucopyga
Λευκόπυγος Πετρόκλης

Oenanthe leucura
Μαυροπετρόκλης

Monticola saxatilis
Πυροκότσυφας

Monticola solitarius
Γαλαζοκότσυφας

Zoothera dauma
Χρυσότσιχλα

Turdus torquatus
Χιονοκότσυφας

Turdus merula
Κότσυφας

Turdus ruficollis
Σκουρόλαιμη Τσίχλα

Turdus pilaris
Κεδρότσιχλα

Turdus philomelos
Τσίχλα

Turdus iliacus
Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus
Γερακότσιχλα

Οικογένεια: Sylviidae

Cettia cetti
Ψευταηδόνι

Cisticola juncidis
Κιστικόλη

Locustella naevia
Θαμνοτριλιστής

Locustella fluviatilis
Ποταμοτριλιστής

Locustella luscinioides
Καλαμοτριλιστής

Acrocephalus melanopogon
Ψαθοποταμίδα

Acrocephalus paludicola
Νεροποταμίδα

Acrocephalus schoenobaenus
Σχοινοποταμίδα

Acrocephalus scirpaceus
Καλαμοποταμίδα

Acrocephalus palustris
Βαλτοποταμίδα

Acrocephalus agricola
Λευκόφρυδη Ποταμίδα

Acrocephalus arundinaceus
Τσιχλοποταμίδα

Iduna pallida
Ωχροστριτσίδα

Iduna caligata
Θαμνοστριτσίδα

Hippolais olivetorum
Λιοστριτσίδα

Hippolais icterina
Κιτρινοστριτσίδα

Hippolais polyglotta
Ορφεοστριτσίδα

Sylvia atricapilla
Μαυροσκούφης

Sylvia borin
Κηποτσιροβάκος

Sylvia nisoria
Γερακοτσιροβάκος

Sylvia curruca
Βουνοτσιροβάκος

Sylvia crassirostris
Μελωδοτσιροβάκος

Sylvia communis
Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia conspicillata
Καστανοτσιροβάκος

Sylvia undata
Ρεικοτσιροβάκος

Sylvia sarda
Μολυβοτσιροβάκος

Sylvia cantillans
Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala
Μαυροτσιροβάκος

Sylvia rueppelli
Αιγαιοτσιροβάκος

Phylloscopus trochiloides
Πρασινοφυλλοσκόπος

Phylloscopus borealis
Χιονοφυλλοσκόπος

Phylloscopus inornatus
Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος

Phylloscopus fuscatus
Σκουροφυλλοσκόπος

Phylloscopus orientalis
Ανατολικός Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus bonelli
Δυτικός Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix
Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita
Δεντροφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus
Θαμνοφυλλοσκόπος

Regulus regulus
Χρυσοβασιλίσκος

Regulus ignicapilla
Πυροβασιλίσκος

Οικογένεια: Muscicapidae

Muscicapa dauurica
Καστανομυγοχάφτης

Muscicapa striata
Σταχτομυγοχάφτης

Ficedula parva
Νανομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata
Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis
Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca
Μαυρομυγοχάφτης

Οικογένεια: Timaliidae

Panurus biarmicus
Μουστακαλής

Οικογένεια: Aegithalidae

Aegithalos caudatus
Αιγίθαλος

Οικογένεια: Paridae

Poecile palustris
Καστανοπαπαδίτσα

Poecile lugubris
Κλειδωνάς

Poecile montanus
Βουνοπαπαδίτσα

Lophophanes cristatus
Λοφιοπαπαδίτσα

Periparus ater
Ελατοπαπαδίτσα

Cyanistes caeruleus
Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major
Καλόγερος

Οικογένεια: Sittidae

Sitta krueperi
Τουρκοτσοπανάκος

Sitta europaea
Δεντροτσοπανάκος

Sitta neumayer
Βραχοτσοπανάκος

Οικογένεια: Tichodromadidae

Tichodroma muraria
Τοιχοδρόμος

Οικογένεια: Certhiidae

Certhia familiaris
Βουνοδεντροβάτης

Certhia brachydactyla
Καμποδεντροβάτης

Οικογένεια: Remizidae

Remiz pendulinus
Υφάντρα

Οικογένεια: Oriolidae

Oriolus oriolus
Συκοφάγος

Οικογένεια: Laniidae

Lanius isabellinus
Ξανθοκεφαλάς

Lanius collurio
Αετομάχος

Lanius minor
Σταχτοκεφαλάς

Lanius excubitor
Διπλοκεφαλάς

Lanius meridionalis
Διπλοκεφαλάς της Μεσογείου

Lanius senator
Κοκκινοκεφαλάς

Lanius nubicus
Παρδαλοκεφαλάς

Οικογένεια: Corvidae

Garrulus glandarius
Κίσσα

Pica pica
Καρακάξα

Nucifraga caryocatactes
Καρυοθραύστης

Pyrrhocorax graculus
Κιτρινοκαλιακούδα

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Κοκκινοκαλιακούδα

Corvus monedula
Κάργια

Corvus frugilegus
Χαβαρόνι

Corvus cornix
(Σταχτιά) Κουρούνα

Corvus corax
Κόρακας

Οικογένεια: Sturnidae

Sturnus vulgaris
Ψαρόνι

Sturnus unicolor
Μαυροψάρονο

Pastor roseus
Αγιοπούλι

Οικογένεια: Passeridae

Passer domesticus
Σπιτοσπουργίτης

Passer hispaniolensis
Χωραφοσπουργίτης

Passer italiae
Ιταλικός/Κρητικός Σπουργίτης

Passer moabiticus
Μεσανατολικός Σπουργίτης

Passer montanus
Δεντροσπουργίτης

Petronia petronia
Πετροσπουργίτης

Montifringilla nivalis
Χιονόστρουθος

Οικογένεια: Fringillidae

Fringilla coelebs
Σπίνος

Fringilla montifringilla
Χειμωνόσπινος

Serinus pusillus
Μαύρο Καναρίνι

Serinus serinus
Σκαρθάκι

Chloris chloris
Φλώρος

Carduelis carduelis
Καρδερίνα

Carduelis spinus
Λούγαρο

Carduelis cannabina
Φανέτο

Loxia curvirostra
Σταυρομύτης

Bucanetes githagineus
Ερημοπύρρουλας

Carpodacus erythrinus
Ροδόσπιζα

Pyrrhula pyrrhula
Πύρρουλας

Coccothraustes coccothraustes
Κοκκοθραύστης

Οικογένεια: Emberizidae

Plectrophenax nivalis
Χιονοτσίχλονο

Emberiza leucocephalos
Ελατοτσίχλονο

Emberiza citrinella
Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus
Σιρλοτσίχλονο

Emberiza cia
Βουνοτσίχλονο

Emberiza cineracea
Σμυρνοτσίχλονο

Emberiza hortulana
Βλαχοτσίχλονο

Emberiza caesia
Φρυγανοτσίχλονο

Emberiza rustica
Βαλτοτσίχλονο

Emberiza pusilla
Νανοτσίχλονο

Emberiza aureola
Σημυδοτσίχλονο

Emberiza schoeniclus
Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala
Αμπελουργός

Emberiza calandra
ΤσιφτάςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη