Αρπακτικά

ACCIPITRIFORMES

Οικογένεια: Accipitridae

Pernis apivorus
Σφηκιάρης

Elanus caeruleus
Έλανος

Milvus migrans
Τσίφτης

Milvus milvus
Ψαλιδιάρης

Haliaeetus albicilla
Θαλασσαετός

Gypaetus barbatus
Γυπαετός

Neophron percnopterus
Ασπροπάρης

Gyps fulvus
Όρνιο

Aegypius monachus
Μαυρόγυπας

Circaetus gallicus
Φιδαετός

Circus aeruginosus
Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus
Χειμωνόκιρκος

Circus macrourus
Στεπόκιρκος

Circus pygargus
Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis arrigonii
Διπλοσάϊνο

Accipiter nisus granti
Ξεφτέρι

Accipiter brevipes
Σαΐνι

Buteo buteo
Γερακίνα

Buteo rufinus
Αετογερακίνα

Buteo lagopus
Χιονογερακίνα

Aquila pomarina
Κραυγαετός

Aquila clanga
Στικταετός

Aquila nipalensis
Στεπαετός

Aquila heliaca
Βασιλαετός

Aquila adalberti
Ισπανικός Βασιλαετός

Aquila chrysaetos
Χρυσαετός

Aquila pennata
Γερακαετός

Aquila fasciata
Σπιζαετός

Οικογένεια: Pandionidae

Pandion haliaetus
Ψαραετός

FALCONIFORMES (Γεράκια)

Οικογένεια: Falconidae

Falco naumanni
Κιρκινέζι

Falco tinnunculus
Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus
Μαυροκιρκίνεζο

Falco columbarius
Νανογέρακο

Falco subbuteo
Δεντρογέρακο

Falco eleonorae
Μαυροπετρίτης

Falco biarmicus
Χρυσογέρακο

Falco cherrug
Στεπογέρακο

Falco peregrinus
Πετρίτης

Falco pelegrinoides
ΕρημοπετρίτηςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη