Παρυδάτια / Ληστόγλαροι / Γλάροι / Γλαρόνια

CHARADRIIFORMES

Οικογένεια: Haematopodidae

Haematopus ostralegus
Στρειδοφάγος

Οικογένεια: Recurvirostridae

Himantopus himantopus
Καλαμοκανάς

Recurvirostra avosetta
Αβοκέτα

Οικογένεια: Burhinidae

Burhinus oedicnemus
Πετροτουρλίδα

Οικογένεια: Glareolidae

Cursorius cursor
Αμμοδρόμος

Glareola pratincola
Νεροχελίδονο

Glareola nordmanni
Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο

Οικογένεια: Charadriidae

Charadrius dubius
Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula
Αμμοσφυριχτής

Charadrius pecuarius
Μικροσφυριχτής

Charadrius alexandrinus
Θαλασσοσφυριχτής

Charadrius leschenaultii
(Μεγάλος) Ερημοσφυριχτής

Charadrius asiaticus
Στεποσφυριχτής

Charadrius morinellus
Βουνοσφυριχτής

Pluvialis fulva
Βροχοπούλι του Ειρηνικού

Pluvialis apricaria
Βροχοπούλι

Pluvialis squatarola
Αργυροπούλι

Hoplopterus spinosus
Αγκαθοκαλημάνα

Vanellus gregarius
Αγελοκαλημάνα

Vanellus leucurus
Λεύκουρη Καλημάνα

Vanellus vanellus
Καλημάνα

Οικογένεια: Scolopacidae

Calidris canutus
Κοκκινοσκαλίδρα

Calidris alba
Λευκοσκαλίδρα

Calidris minuta
Νανοσκαλίδρα

Calidris temminckii
Σταχτιά Νανοσκαλίδρα

Calidris subminuta
Σιβηρική Νανοσκαλίδρα

Calidris fuscicollis
Λευκόπυγη Σκαλίδρα

Calidris bairdii
Λιβαδοσκαλίδρα

Calidris melanotos
Θωρακωτή Σκαλίδρα

Calidris ferruginea
Δρεπανοσκαλίδρα

Calidris maritima
Βραχοσκαλίδρα

Calidris alpina
Λασποσκαλίδρα

Limicola falcinellus
Ραβδοσκαλίδρα

Philomachus pugnax
Μαχητής

Lymnocryptes minimus
Κουφομπεκάτσινο

Gallinago gallinago
Μπεκατσίνι

Gallinago media
Διπλομπεκάτσινο

Limnodromus scolopaceus
Μεγάλος Λιμνόδρομος

Scolopax rusticola
Μπεκάτσα

Limosa limosa
Λιμόζα

Limosa lapponica
Θαλασσολιμόζα

Numenius phaeopus
Σιγλίγουρος

Numenius tenuirostris
Λεπτομύτα

Numenius arquata
Τουρλίδα

Bartramia longicauda
Μπαρτράμια

Tringa erythropus
Μαυρότρυγγας

Tringa totanus
Κοκκινοσκέλης

Tringa stagnatilis
Βαλτότρυγγας

Tringa nebularia
Πρασινοσκέλης

Tringa flavipes
Μικρός Κιτρινοσκέλης

Tringa ochropus
Δασότρυγγας

Tringa glareola
Λασπότρυγγας

Xenus cinereus
Ρωσότρυγγας

Actitis hypoleucos
Ακτίτης

Actitis macularius
Κηλιδωτός Ακτίτης

Arenaria interpres
Χαλικοκυλιστής

Pharalopus tricolor
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας

Phalaropus lobatus
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας

Phalaropus fulicarius
Κόκκινος Φαλαρόποδας

Οικογένεια: Stercorariidae

Stercorarius pomarinus
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος

Stercorarius parasiticus
Γερακοληστόγλαρος

Stercorarius longicaudus
Βελονοληστόγλαρος

Stercorarius skua
Αετοληστόγλαρος

Οικογένεια: Laridae

Larus leucophthalmus
Λευκόφθαλμος Γλάρος

Larus ichthyaetus
Αετόγλαρος

Larus melanocephalus
Μαυροκέφαλος Γλάρος

Larus atricilla
Αζτεκόγλαρος

Larus minutus
Νανόγλαρος

Chroicocephalus ridibundus
Καστανοκέφαλος Γλάρος

Chroicocephalus genei
Λεπτόραμφος Γλάρος

Larus audouinii
Αιγαιόγλαρος

Larus canus
Θυελλόγλαρος

Larus fuscus
Μελανόγλαρος

Larus argentatus
Ασημόγλαρος του Βορά

Larus michahellis
Ασημόγλαρος της Μεσογείου

Larus cachinnans
Ασημόγλαρος της Κασπίας

Larus armenicus
Ασημόγλαρος της Αρμενίας

Larus glaucoides
Παγόγλαρος

Larus marinus
Γιγαντόγλαρος

Rissa tridactyla
Τριδάκτυλος Γλάρος

Οικογένεια: Sternidae

Gelochelidon nilotica
Γελογλάρονο

Hydroprogne caspia
Καρατζάς

Sterna bengalensis
Πορτοκαλόραμφο Γλαρόνι

Sterna sandvicensis
Χειμωνογλάρονο

Sterna hirundo
Ποταμογλάρονο

Sterna paradisaea
Χιονογλάρονο

Sterna anaethetus
Σταχτογλάρονο

Sterna albifrons
Νανογλάρονο

Chlidonias hybridus
Μουστακογλάρονο

Chlidonias niger
Μαυρογλάρονο

Chlidonias leucopterus
ΑργυρογλάρονοΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη