Περιστερόκοτες / Περιστέρια / Τρυγόνια / Παπαγάλοι / Κούκοι

PTEROCLIDIFORMES (Περιστερόκοτες)

Οικογένεια: Pteroclidae

Pterocles orientalis
Μαυροπεριστερόκοτα

Pterocles alchata
Βελονόουρη Περιστερόκοτα

Syrrhaptes paradoxus
Περιστερόκοτα της Στέπας

COLUMBIFORMES ( περιστέρια και τρυγόνια)

Οικογένεια: Columbidae

Columba livia
Αγριοπερίστερο

Columba oenas
Φασσοπερίστερο

Columba palumbus
Φάσσα

Streptopelia decaocto
Δεκαοχτούρα

Streptopelia turtur
Τρυγόνι

Streptopelia orientalis
Ελατοτρύγονο

Streptopelia senegalensis
Φοινικοτρύγονο

PSITTACIFORMES (παπαγάλοι)

Οικογένεια: Psittacidae

Psittacula krameri
Πράσινος Παπαγάλος

CUCULIFORMES (κούκοι)

Οικογένεια: Cuculidae

Clamator glandarius
Κισσόκουκος

Cuculus canorus
ΚούκοςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη