Ορθόπτερα της Ελλάδας/ Κατάλογος ειδών

Γρύλοι

Οικογένεια: Gryllidae

Acheta domesticus

Eumodicogryllus bordigalensis

Gryllomorpha albanica

Gryllomorpha cretensis

Gryllomorpha dalmatina

Gryllomorpha sp.

Gryllus bimaculatus

Gryllus campestris

Melanogryllus desertus

Oecanthus dulcisonans

Oecanthus pellucens

Oecanthus pellucens

Ovaliptila kinzelbachi
IUCN: VU

Ovaliptila krueperi

Ovaliptila lindbergi

Ovaliptila newmanae

Ovaliptila rhodos

Ovaliptila sp.

Ovaliptila wettsteini

Pteronemobius heydenii

Stenonemobius gracilis

Trigonidium cicindeloides

Οικογένεια: Gryllotalpidae

Gryllotalpa krimbasi

Gryllotalpa stepposa

Οικογένεια: Mogoplistidae

Arachnocephalus vestitus

Mogoplistes brunneus

Mogoplistes kinzelbachi

Paramogoplistes novaki

Pseudomogoplistes byzantius
IUCN: VU

Pseudomogoplistes squamiger

Οικογένεια: Myrmecophilidae

Myrmecophilus hirticaudus

Myrmecophilus myrmecophilus

Myrmecophilus ochraceus

Σπηλαιο-γρύλλοι

Οικογένεια: Rhaphidophoridae

Dolichopoda annae

Dolichopoda calidnae
IUCN: VU

Dolichopoda cassagnaui
IUCN: VU

Dolichopoda gasparoi
IUCN: VU

Dolichopoda giulianae
IUCN: VU

Dolichopoda hussoni

Dolichopoda ithakii
IUCN: VU

Dolichopoda kalithea
IUCN: VU

Dolichopoda kykladica

Dolichopoda lustriae

Dolichopoda makrykapa

Dolichopoda naxia
IUCN: VU

Dolichopoda octhoniai

Dolichopoda paraskevi

Dolichopoda patrizii

Dolichopoda pavesii
IUCN: VU

Dolichopoda saraolacosi
IUCN: VU

Dolichopoda steriotisi

Dolichopoda thasosensis
IUCN: VU

Troglophilus brevicauda

Troglophilus lagoi

Troglophilus marinae
IUCN: CR

Troglophilus sp.

Troglophilus spinulosus

Troglophilus zoiai

Τεττιγονίδες

Οικογένεια: Phaneropteridae

Acrometopa cretensis

Acrometopa cretensis

Acrometopa servillea

Acrometopa servillea

Acrometopa syriaca

Poecilimon ege

Poecilimon aegaeus

Poecilimon affinis

Poecilimon amissus

Poecilimon artedentatus

Poecilimon athos
IUCN: VU

Poecilimon brunneri

Poecilimon chopardi

Poecilimon cretensis

Poecilimon deplanatus

Poecilimon ebneri
IUCN: EN

Poecilimon erimanthos

Poecilimon gerlindae

Poecilimon gracilioides
IUCN: EN

Poecilimon gracilis

Poecilimon hamatus

Poecilimon hoelzeli

Poecilimon ikariensis
IUCN: VU

Poecilimon jonicus

Poecilimon jonicus

Poecilimon klausgerhardi

Poecilimon laevissimus

Poecilimon macedonicus

Poecilimon mytilenensis

Poecilimon mytilenensis

Poecilimon nobilis

Poecilimon obesus

Poecilimon orbelicus

Poecilimon ornatus

Poecilimon paros
IUCN: EN

Poecilimon pergamicus
IUCN: VU

Poecilimon pindos
IUCN: EN

Poecilimon propinquus

Poecilimon sanctipauli

Poecilimon schmidtii

Poecilimon soulion
IUCN: EN

Poecilimon sureyanus

Poecilimon thessalicus

Poecilimon thoracicus

Poecilimon turcicus

Poecilimon unispinosus

Poecilimon veluchianus

Poecilimon veluchianus

Poecilimon zimmeri

Poecilimon zwicki

Polysarcus denticauda

Polysarcus scutatus
IUCN: EN

Οικογένεια: Tettigoniidae

Anadrymadusa brevipennis

Anadrymadusa ornatipennis
IUCN: VU

Ancistrura nigrovittata

Anterastes serbicus

Bradyporus dasypus

Bradyporus macrogaster
IUCN: EN

Bradyporus oniscus

Bucephaloptera bucephala

Conocephalus conocephalus

Conocephalus fuscus

Decticus albifrons

Decticus verrucivorus

Drymadusa dorsalis

Drymadusa dorsalis

Ephippiger ephippiger

Eupholidoptera annamariae
IUCN: VU

Eupholidoptera astyla

Eupholidoptera cephalonica

Eupholidoptera cretica
IUCN: VU

Eupholidoptera epirotica

Eupholidoptera feri
IUCN: CR

Eupholidoptera forcipata
IUCN: VU

Eupholidoptera garganica

Eupholidoptera gemellata
IUCN: VU

Eupholidoptera giuliae
IUCN: VU

Eupholidoptera icariensis
IUCN: VU

Eupholidoptera jacquelinae
IUCN: VU

Eupholidoptera kykladica

Eupholidoptera latens
IUCN: VU

Eupholidoptera leucasi
IUCN: VU

Eupholidoptera mariannae
IUCN: VU

Eupholidoptera megastyla

Eupholidoptera pallipes
IUCN: VU

Eupholidoptera prasina
IUCN: VU

Eupholidoptera schmidti

Eupholidoptera smyrnensis

Eupholidoptera spinigera

Eupholidoptera uvarovi

Gampsocleis abbreviata

Incertana incerta

Isophya andreevae

Isophya lemnotica

Isophya rhodopensis

Isophya straubei

Isophya tosevski

Leptophyes albovittata

Leptophyes boscii

Leptophyes lisae

Leptophyes punctatissima

Meconema thalassinum

Metaplastes oertzeni

Metaplastes ornatus

Metrioptera tsirojanni

Modestana ebneri

Modestana ebneri

Modestana ebneri

Pachytrachis gracilis

Parapholidoptera castaneoviridis

Parnassiana chelmos
IUCN: EN

Parnassiana chelmos
IUCN: EN

Parnassiana chelmos
IUCN: EN

Parnassiana coracis
IUCN: VU

Parnassiana dirphys
IUCN: VU

Parnassiana fusca
IUCN: VU

Parnassiana gionica
IUCN: CR

Parnassiana menalon
IUCN: CR

Parnassiana nigromarginata
IUCN: CR

Parnassiana panaetolikon
IUCN: CR

Parnassiana parnassica
IUCN: CR

Parnassiana parnon
IUCN: VU

Parnassiana sp.

Parnassiana tenuis
IUCN: VU

Parnassiana tymphiensis
IUCN: EN

Parnassiana tymphrestos
IUCN: EN

Phaneroptera nana

Pholidoptera aptera

Pholidoptera fallax

Pholidoptera femorata

Pholidoptera griseoaptera

Pholidoptera lucasi
IUCN: EN

Pholidoptera macedonica

Pholidoptera stankoi

Platycleis affinis

Platycleis affinis

Platycleis albopunctata

Platycleis albopunctata

Platycleis escalerai

Platycleis intermedia

Platycleis intermedia

Psorodonotus macedonicus

Rhacocleis agiostratica

Rhacocleis anatolica
IUCN: EN

Rhacocleis andikithirensis

Rhacocleis crypta
IUCN: VU

Rhacocleis derrai
IUCN: VU

Rhacocleis distinguenda
IUCN: VU

Rhacocleis edentata

Rhacocleis germanica

Rhacocleis graeca

Rhacocleis insularis

Rhacocleis lithoscirtetes
IUCN: VU

Rhacocleis silvestrii

Rhacocleis trilobata
IUCN: CR

Rhacocleis uvarovi

Rhacocleis werneri

Roeseliana ambitiosa

Ruspolia nitidula

Saga campbelli

Saga hellenica

Saga natoliae

Saga pedo

Saga rammei

Saga rhodiensis
IUCN: VU

Sepiana sepium

Sporadiana sporadarum
IUCN: EN

Tessellana carinata

Tessellana orina

Tettigonia balcanica

Tettigonia caudata

Tettigonia viridissima

Tylopsis lilifolia

Uromenus elegans

Vichetia oblongicollis

Yersinella raymondi

Ακρίδες

Οικογένεια: Acrididae

Acrida turrita

Acrida ungarica

Acrotylus insubricus

Acrotylus longipes
IUCN: VU

Acrotylus patruelis

Aiolopus strepens

Aiolopus thalassinus

Anacridium aegyptium

Arcyptera fusca

Arcyptera labiata

Arcyptera microptera
IUCN: VU

Calliptamus barbarus

Calliptamus coelesyriensis

Calliptamus italicus

Calliptamus tenuicercis

Celes variabilis
IUCN: VU

Chorthippus apricarius

Chorthippus biguttulus

Chorthippus biguttulus

Chorthippus biroi

Chorthippus bornhalmi

Chorthippus crassiceps

Chorthippus dichrous

Chorthippus ferdinandi
IUCN: EN

Chorthippus mollis

Chorthippus moreanus

Chorthippus oschei

Chorthippus parnon

Chorthippus pulloides

Chorthippus sangiorgii

Chorthippus vagans

Chorthippus willemsei

Dociostaurus brevicollis

Dociostaurus genei

Dociostaurus jagoi

Dociostaurus maroccanus

Duroniella fracta
IUCN: EN

Euchorthippus declivus

Euchorthippus pulvinatus
IUCN: VU

Euthystira brachyptera

Eyprepocnemis plorans

Gomphocerippus rufus

Gomphocerus sibiricus

Heteracris littoralis

Locusta migratoria

Melanoplus frigidus
IUCN: VU

Myrmeleotettix maculatus

Notostaurus anatolicus

Ochrilidia pruinosa
IUCN: EN

Odontopodisma decipiens

Oedaleus decorus

Oedipoda aurea

Oedipoda caerulescens

Oedipoda germanica

Oedipoda miniata

Oedipoda venusta

Omocestus haemorrhoidalis

Omocestus minutus

Omocestus petraeus

Omocestus raymondi

Omocestus rufipes

Omocestus viridulus

Oropodisma chelmosi
IUCN: EN

Oropodisma erymanthosi
IUCN: VU

Oropodisma karavica
IUCN: EN

Oropodisma kyllinii
IUCN: VU

Oropodisma lagrecai
IUCN: CR

Oropodisma macedonica
IUCN: EN

Oropodisma parnassica
IUCN: EN

Oropodisma sp.

Oropodisma taygetosi
IUCN: VU

Oropodisma tymphrestosi
IUCN: EN

Oropodisma willemsei
IUCN: CR

Paracaloptenus caloptenoides
IUCN: VU

Paracinema tricolor

Peripodisma tymphii
IUCN: EN

Pezotettix anatolica

Pezotettix giornae

Pezotettix giornai

Pezotettix lagoi

Podisma pedestris

Pseudochorthippus parallelus

Psophus stridulus

Ramburiella turcomana

Schistocerca gregaria

Sphingoderus carinatus
IUCN: EN

Sphingonotus personatus
IUCN: EN

Sphingonotus sp.

Stauroderus scalaris

Stenobothrus clavatus
IUCN: EN

Stenobothrus eurasius
IUCN: EN

Stenobothrus fischeri

Stenobothrus graecus
IUCN: EN

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus rubicundulus

Stenobothrus stigmaticus

Tropidopola graeca
IUCN: VU

Tropidopola longicornis
IUCN: EN

Truxalis nasuta

Xerohippus solerii

Οικογένεια: Pamphagidae

Asiotmethis limbatus
IUCN: VU

Glyphanus obtusus
IUCN: EN

Glyphotmethis heldreichi

Nocaracris bulgaricus

Orchamus kaltenbachi
IUCN: EN

Orchamus raulinii
IUCN: VU

Orchamus yersini

Paranocarodes chopardi
IUCN: EN

Paranocarodes fieberi
IUCN: NT

Prionotropis willemsorum
IUCN: EN

Οικογένεια: Pyrgomorphidae

Pyrgomorpha conica

Τετριγίδες

Οικογένεια: Tetrigidae

Paratettix meridionalis

Tetrix bolivari

Tetrix ceperoi

Tetrix depressa

Tetrix kraussi

Tetrix subulata

Tetrix tenuicornis

Τριδάκτυλοι

Οικογένεια: Tridactylidae

Xya pfaendleri

Xya variegataΕπιμέλεια σελίδας: