Ερπετά και Αμφίβια της Κύπρου/ Κατάλογος ειδών

Βατράχια

Οικογένεια: Hylidae


Hyla savignyi
Δενδρόβιος βάτραχος

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Bufonidae


Bufotes variabilis
Πρασινόφρυνος

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Ranidae


Pelophylax bedriagae
Λεβαντοβάτραχος

Φωτ. © Maria Dimaki

Xελώνες

Οικογένεια: Cheloniidae


Caretta caretta
Καρέτα

Φωτ. ©


Chelonia mydas
Πράσινη χελώνα

Φωτ. ©

Οικογένεια: Geoemydidae


Mauremys rivulata
Ποταμοχελώνα

Φωτ. ©

Σαύρες

Οικογένεια: Chamaeleonidae


Chamaeleo chamaeleon
Χαμαιλέοντας ή Χαμολιός

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Agamidae


Stellagama stellio cypriaca
Κουρκουτάς

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Gekkonidae


Mediodactylus orientalis
Μισιαρός

Φωτ. © Maria Dimaki


Hemidactylus turcicus
Σαμιαμίδι

Φωτ. ©

Οικογένεια: Scincidae


Ablepharus budaki
Αβλέφαρος

Φωτ. © Maria Dimaki


Chalcides ocellatus
Λιακόνι ή Γλυάστρα

Φωτ. ©


Eumeces schneideri
Ευμήκης ή Χαρτζιάς

Φωτ. ©


Heremites vittatus
Βυζάστρα ή Αλιζαύρα

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Οικογένεια: Lacertidae


Acanthodactylus schreiberi
Αμμόσαυρα

Φωτ. ©


Ophisops elegans schlueteri
Αλιζαύρα

Φωτ. © Maria Dimaki


Phoenicolacerta troodica
Σαύρα του Τροόδους

Φωτ. ©

Φίδια

Οικογένεια: Typhlopidae


Xerotyphlops vermicularis
Ανήλιος

Φωτ. ©

Οικογένεια: Colubridae


Dolichophis jugularis
Μαύρο Φίδι

Φωτ. © Maria Dimaki


Eirenis levantinus
?

Φωτ. Schmidtler et al. 2012


Hemorrhois numifer
Δρόπης

Φωτ. ©


Hierophis cypriensis
Κυπριακό φίδι

Φωτ. ©


Platyceps najadum
?

Φωτ. © Ioannis Ioannidis


Rhynchocalamus melanochephalus

Φωτ. ©


Telescopus fallax
Ξυλόδροπης

Φωτ. ©

Οικογένεια: Psammophiidae


Malpolon insignitus
Σαίττα

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Natricidae


Natrix natrix cypriaca
Κυπριακό νερόφιδο

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Viperidae


Macrovipera lebetina lebetina
Φίνα

Φωτ. ©

Ξενικά είδη

Οικογένεια: Emydidae


Trachemys scripta
Αμερικάνικη νεροχελώνα

Φωτ. ©Επιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη & Γιάννης Ιωαννίδης / Οι φωτογραφίες θα συμπληρωθούν σταδιακά