Φίδια της Ελλάδας / Κατάλογος ειδών

Οικογένεια: Erycidae

Eryx jaculus
Έρυξ

Φωτ. © Maria Dimaki

Οικογένεια: Typhlopidae

Xerotyphlops vermicularis
Ανήλιος

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Οικογένεια: Colubridae

Coronella austriaca
Στεφανοφόρος

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Dolichophis caspius
Έφιος

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Dolichophis jugularis
Μαύρος Έφιος

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Eirenis modestus
Θαμνόφιδο

Φωτ. © Maria Dimaki

Elaphe quatuorlineata
Λαφιάτης

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Elaphe sauromates
Κεχρίτης

Φωτ. (cc)

Hierophis gemonensis
Δενδρογαλιά

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Hierophis viridiflavus
Φίδι της Γυάρου

Φωτ. (cc)

Hemorrhois nummifer
Λεβαντόφιδο

Φωτ. (cc)

Platyceps najadum
Σαΐτα

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Telescopus fallax
Αγιόφιδο

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Zamenis longissima
Λαφιάτης του Ασκληπιού

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Zamenis situla
Σπιτόφιδο

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Οικογένεια: Natricidae

Natrix natrix
Νερόφιδο

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Natrix tessellata
Λιμνόφιδο

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Οικογένεια: Psammophiidae

Malpolon insignitus
Σαπίτης

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Οικογένεια: Viperidae

Macrovipera schweizeri
Οχιά της Μήλου

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Montivipera xanthina
Οθωμανική οχιά

Φωτ. © Michalis Nezis

Vipera ammodytes
Οχιά

Φωτ. © Ioannis Ioannidis

Vipera berus
Αστρίτης

Φωτ. © Michalis Nezis

Vipera graeca
Οχιά της Πίνδου

Φωτ. © Ioannis IoannidisΕπιμέλεια σελίδας: Γιάννης Ιωαννίδης

Για τα ελληνικά ονόματα ακολουθείται η ονοματολογία της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας