Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το physiodifis.eu μπορείτε να το κάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@physiodifis.eu ή μέσω του λογαριασμού μας στο facebook.


Υποβολή άρθρων για δημοσίευση στο physiodifis.eu

To physiodifis.eu επιδιώκει να δώσει ένα βήμα σε όσους ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοικτό στην υποβολή άρθρων από συνεργάτες με εμπειρία και ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλα τα άρθρα και το σχετικό υλικό υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Μικρά άρθρα

Μέγεθος έως 600 λέξεις. Πρέπει να συνοδεύονται από τίτλο, υπότιτλο περιγραφικό του θέματος (έως 200 χαρακτήρες) και από 1-3 φωτογραφίες ή σχέδια και διαγράμματα.

Πλήρη άρθρα

Μέγεθος έως 2.500 λέξεις. Πρέπει να συνοδεύονται τίτλο, υπότιτλο περιγραφικό του θέματος (έως 200 χαρακτήρες) και από 1-8 φωτογραφίες ή σχέδια και διαγράμματα.

Μεγάλα άρθρα

Άρθρα μεγέθους μεγαλύτερου των 2.500 λέξεων αναρτώνται αποκλειστικά ως αρχεία pdf μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Επιπλέον πρέπει να συνοδεύονται και από περίληψη έως 600 λέξεις με τα χαρακτηριστικά του μικρού άρθρου (Τίτλος, υπότιτλος και τουλάχιστον μία φωτογραφία)

Πέραν της ανάρτησης, επιδιώκουμε στο τέλος κάθε χρονιάς να συγκεντρώνουμε όλα τα άρθρα, να τα μορφοποιούμε ως τεύχος περιοδικού και να το αναρτούμε στη σελίδα physiodifis.eu. Ως εκ τούτου συνίσταται το φωτογραφικό υλικό και τα διαγράμματα να έχουν επαρκή ανάλυση για μια τέτοια μορφοποίηση.